Άρθρα

MAN 18.363 TG 360A - 18 T

 

 

ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ

ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΝΕΡΟΥ - ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

ΣΕ MAN 18.363 TG360A μικτού φορτίου 18ton


 • Υποπλαίσιο έδρασης της υπερκατασκευής (ψευτοσασί).
 • Δεξαμενή (βυτίο) κατασκευασμένο από Ναυπηγική λαμαρίνα GRADE A πάχους 8 mm, χωρητικότητας 12.000 λίτρων εκ των οποίων 2.000 λίτρων νερού με αντιπαφλαστικά στο εσωτερικό και 10.000 λίτρων  για λύμα, με ανθρωποθυρίδες για εύκολη πρόσβαση στο εσωτερικό του βυτίου.
 • Πλευρικά ντουλάπια κλειστού τύπου κατασκευασμένα από Ναυπηγική λαμαρίνα GRADE A ανοιγοκλειόμενα για την αποθήκευση εργαλείων με αυτόματο πνευματικό σύστημα (αεροκύλινδρους).
 • Δυναμολήπτης ( Ρ.Τ.Ο.).
 • Πλήρες σύστημα μετάδοσης κίνησης και μετάδοση κίνησης όλων των αντλιών με Αεροσυμπλέκτες.
 • Βάση τοποθέτησης Αντλίας Αναρρόφησης-Κενού  και Αντλίας Υψηλής Πίεσης Νερού και Αντλίας μεταφοράς - Αντλία λάσπης.
 • Αντλία Υψηλής Πίεσης Νερού, εμβολοφόρα τρικύλινδρη με κεραμικά έμβολα και ενισχυμένη κεφαλή, μέγιστη παροχή 152 λίτρων / λεπτό και πίεση 100 bar (Ιταλίας).
 • Ρυθμιστής πίεσης νερού, by-pass χειροκίνητο (Ιταλίας).
 • Βαλβίδα ασφάλειας αντλίας.
 • Ειδικός Αποσβεστήρας Κραδασμών τοποθετημένος επάνω στην αντλία υψηλής πίεσης νερού (PRESSURE PULSATION DAMPENER SYSTEM)
 • Σωλήνα υπερπλήρωσης.
 • Βάνα κλεισίματος στο κάτω μέρος- σημείο παροχής.
 • Φίλτρο νερού παροχής.
 • Καρούλια για λάστιχα υψηλής πίεσης νερού ½’’ και  ¾’’  υδραυλικά κινούμενα με αυτόματο Υραυλικοκίνητο σύστημα τύλιξης τύπου ατέρμονα κοχλία.
 • Το μηχάνημα φέρει αυτόνομο υδραυλικό σύστημα το οποίο αποτελείται από: Δεξαμενή υδραυλικού χωρητικότητας 150 λίτρων - Αντλία υδραυλικού.
 • Υδραυλικά χειριστήρια καρουλιών διπλής ενέργειας με ρυθμιστή ταχύτητας.
 • Λάστιχο απόφραξης διατομής  ½’’ ειδικό για απόφραξη μήκους 100 m (Ιταλίας).
 • Λάστιχο απόφραξης διατομής  ¾’’  ειδικό για απόφραξη μήκους 80 m (Ιταλίας).
 • Αντλία Αναρρόφησης-Κενού τελευταίας τεχνολογίας ΞΗΡΟΥ ΤΥΠΟΥ με περιστροφικούς λοβούς, απόδοσης 20.830 lit/min, με 85% μέγιστο κενό.
 • Όλες τις επιβαλλόμενες από τους κανονισμούς βαλβίδες ασφαλείας στο σύστημα κενού. Πρωτεύον και δευτερεύον ασφαλιστικό,  φίλτρο αέρος, ελαιοπαγίδα -εξάτμιση καθώς επίσης και  (VACUUM RELIEF PROTECTION AND OVER PRESSURE PROTECTION),  διακόπτες κ.λπ.
 • Αντλία μεταφοράς λυμάτων-Αντλία λάσπης τύπου VL με απόδοσης 460 lit/min, και μέγιστη πίεση 5 Bar, με άκρα μεταλλικά και με μανόμετρα ενδείξεως κενού στην είσοδο και πιέσεως στην έξοδο. (Οι αντλίες VL επιτρέπουν την μεταφορά παχύρευστων κολλώδη  και σκληρών υλικών, όπως πολτοποιημένα ανόργανα υλικά, πηλοειδή και λασπώδη υλικά. Επίσης χάρη στην εναπόθεση και την στιλβωτική επίστρωση των τοιχωμάτων μπορεί να αντλήσει στερεά υλικά με μέγιστο μέγεθος τα 30mm. Λειτουργικό Πεδίο : Για αστική και βιομηχανική χρήση της διαχείρισης αποβλήτων, χαρτιού, κεραμικών υλικών, ακατέργαστων θραυσμάτων γυαλιού, χημικών, πετρελαιοχημικών, βιομηχανία τροφίμων, γεωργία και εφαρμογές γεώτρησης.
 • Δείκτη στάθμης και αισθητήρα χαμηλής στάθμης νερού με ηχητικό σήμα και αυτόματη απενεργοποίηση της αντλίας όταν το νερό στη δεξαμενή βρεθεί στο κατώτερο επιτρεπτό όριο.
 • Πίνακας χειρισμού με πλήρη έλεγχο λειτουργιών και ένδειξη οργάνων στο κενό και στην πίεση.
 • Πλήρη σειρά ακροφυσίων και πιστόλι πλύσης για την πίεση και ειδικών σωλήνων αναρρόφησης, συνδετικά κλειδιά  και άλλων παρελκομένων στο κενό.
{becssg}apofraktika/kataskeyes/man18.363tg{/becssg}