Άρθρα

ISUZU NM85E 5,5 T.

 

 

 

ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ

ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΝΕΡΟΥ - ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

ΣΕ ISUZU NM85E μικτού φορτίου 5,5ton


 • Υποπλαίσιο έδρασης της υπερκατασκευής (ψευτοσασί).
 • Δεξαμενή (βυτίο) κατασκευασμένο από Ναυπηγική λαμαρίνα GRADE A πάχους 8 mm, χωρητικότητας 4.000 λίτρων εκ των οποίων 1.500 λίτρων νερού με αντιπαφλαστικά στο εσωτερικό και 2.500 λίτρων  για λύμα, με ανθρωποθυρίδες για εύκολη πρόσβαση στο εσωτερικό του βυτίου.
 • Πλευρικά ντουλάπια κλειστού τύπου κατασκευασμένα από Ναυπηγική λαμαρίνα GRADE A.
 • Δυναμολήπτης ( Ρ.Τ.Ο.).
 • Πλήρες σύστημα μετάδοσης κίνησης.
 • Βάση τοποθέτησης Αντλίας Αναρρόφησης-Κενού  και Αντλίας Υψηλής Πίεσης Νερού.
 • Ηλεκτρονικό σύστημα ασύρματης ομαλής Εμπλοκής – Απεμπλοκής των Αντλιών και αύξησης στροφών.
 • Αντλία Υψηλής Πίεσης Νερού, εμβολοφόρα τρικύλινδρη με κεραμικά έμβολα και ενισχυμένη κεφαλή, μέγιστη παροχή 50 λίτρων / λεπτό και πίεση 172 bar (Ιταλίας).
 • Ρυθμιστής πίεσης νερού, by-pass χειροκίνητο (Ιταλίας).
 • Βαλβίδα ασφάλειας αντλίας.
 • Ειδικός Αποσβεστήρας Κραδασμών τοποθετημένος επάνω στην αντλία (PRESSURE PULSATION DAMPENER SYSTEM)
 • Σωλήνα υπερπλήρωσης.
 • Βάνα κλεισίματος στο κάτω μέρος- σημείο παροχής.
 • Φίλτρο νερού παροχής.
 • Καρούλι για λάστιχο υδραυλικά κινούμενο με αυτόματο σύστημα τύλιξης τύπου ατέρμονα κοχλία.
 • Λάστιχο απόφραξης διατομής  ½ ’’ ειδικό για απόφραξη μήκους 60 m (Ιταλίας).
 • Πτερυγιοφόρα Αντλία Αναρρόφησης-Κενού απόδοσης 11.000 lit/min, με 92% μέγιστο κενό.
 • Όλες τις επιβαλλόμενες από τους κανονισμούς βαλβίδες ασφαλείας στο σύστημα κενού. Πρωτεύον και δευτερεύον ασφαλιστικό,  φίλτρο αέρος, ελαιοπαγίδα -εξάτμιση καθώς επίσης και  (VACUUM RELIEF PROTECTION AND OVER PRESSURE PROTECTION),  διακόπτες κ.λπ.
 • Δείκτη στάθμης και αισθητήρα χαμηλής στάθμης νερού με ηχητικό σήμα και αυτόματη απενεργοποίηση της αντλίας όταν το νερό στη δεξαμενή βρεθεί στο κατώτερο επιτρεπτό όριο.
 • Πίνακας χειρισμού με πλήρη έλεγχο λειτουργιών και ένδειξη οργάνων στο κενό και στην πίεση.
 • Όλες οι λειτουργίες γίνονται και ασύρματα με τηλεχειρισμό σε απόσταση μεγαλύτερη των  100 μέτρων, όπως :
 • α) Ενεργοποίηση / Εμπλοκή – Απενεργοποίηση / Απεμπλοκή Αντλίας Κενού και Αντλίας Υψηλής Πίεσης Νερού.
 • β)   Αυξομείωση Στροφών Αντλίας Κενού και Αντλίας Υψηλής Πίεσης Νερού.
 • γ)   Ενεργοποίηση – Απενεργοποίηση της Επιστροφής Νερού,
 • δ) Τύλιγμα – Άπλωμα της Καρούλας που φέρει το λάστιχο Απόφραξης.
 • Πλήρη σειρά ακροφυσίων και πιστόλι πλύσης για την πίεση και ειδικών σωλήνων αναρρόφησης, συνδετικά κλειδιά  και άλλων παρελκομένων στο κενό.

 

{becssg}apofraktika/kataskeyes/isuzu-nm{/becssg}