Αποφρακτικά Μηχανήματα - Venduri (Βεντούρι)

 

 

 

ΕΡΓΑΛΕΙΟ  ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ  ΥΔΑΤΩΝ

ΟΝΟΜΑ : VENDURI (Βεντούρι)

e3034b63f7

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ

Αυτή η συσκευή ακολουθεί την αρχή λειτουργίας του σωλήνα “Venturi”, για την αναρροφητική διάταξη ρευστών σε μεγάλα βάθη : το νερό εγχέεται με εισπνοή μέσω του θαλάμου με την μέγιστη ταχύτητα των 100-200 mt/sec, δημιουργώντας, μέσα στον αυλό, κενό που υπολογίζεται στο  95 % .

Χρησιμοποιώντας αυτή την συσκευή είναι επίσης κατάλληλη, σε συνδυασμό με την αντλία αναρρόφησης, να αντλούν βαριά υγρά, όπως λάσπη, πηλό, σε βάθη 10 με 15 mt χρησιμοποιώντας 1 με  2 αναρροφητικές σωλήνες συνδεδεμένες στη σειρά. Το βάθος της αναρροφητική διάταξης μπορεί να αλλάξει σύμφωνα με την πυκνότητα του ρευστού και την ταχύτητα εκροής του νερού.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κωδικός
Μήκος
Χιλ/στά
Διάμετρος
Χιλ/στά
Σύνδεση
Αρσενικό
Σπείρωμα
Βάρος
Κιλά
Ελάχιστη
Παροχή
Λίτρα/λεπτό
Μέγιστη
Πίεση
5100.10

270
DN 80
3"M
4,4
80
200 bar
5100.12

290
DN 100
4"M
5,5
90
200 bar
5110.01

350
DN 80
3"M/M
5,5
80
200 bar
5110.02

370
DN 100
4"M/M
6,7
90
200 bar
 

ΜΕΘΟΔΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

foto_venturi_1Η Εφαρμογή της συσκευής αναπνοής πρέπει να εναρμονίζεται σύμφωνα με το ακόλουθο σχεδιάγραμμα. Η κεφαλή του εξαρτήματος πρέπει να στηθεί όρθια και να κοιτάζει έτσι ώστε το νερό    (ο αέρας μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί), να μεταφερθεί άνωθεν, προκαλώντας το κενό. Πρέπει να είναι εφαρμοσμένο στο άκρο του αναρρο-φητικού σωλήνα στα 8-9 mt.Με την ενδιάμεση αυτή συσκευή κατόπιν μπορούμε να εφαρμόσουμε στο εξάρτημα Venturiέναν επιπλέον σωλήνα, μήκους 4,5 mt.Με αυτό το κριτήριο είναι αποτελεσματικό, σε μη βαριά βοθρολύματα. Εάν το αντλούμενο υλικό είναι υπερβολικά βαρύ (όπως πηλός) η αναρροφητική ικανότητα αναγκάζεται να αδυνατίσει αμφότερα, τόσο πριν όσο και μετά την συσκευή.foto_venturi