Αποφρακτικά Μηχανήματα - Medusa (Μέδουσα)

 

 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΡΟΦΗΣΗΣ

MEDUSA

                     081abef3e1                                                          9aeeb38989

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΑΤΟ ΚΑΝΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΡΟΦΗΣΗ ΕΥΚΟΛΟΤΕΡΗ

Περιφραφή δυνατοτήτων

Ειδικό εργαλείο το οποίο εκτοξεύει νερό με πίεση περιμετρικά του σωλήνα της αναρρόφησης, διαλύει τα στερεοποιημένα λίπη και κάνει την αναρρόφηση τους εύκολη υπόθεση.

Συνδέεται με την παροχή πίεσης νερού ½΄΄ και με ελάχιστη κατανάλωση νερού

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Α/Α

Κωδικός
Για Σωλήνα αναρόφησης Διαμέτρου
1

000D.080
3"Ιντσών
2

000D.100
4"Ιντσών
3

000D.120
5"Ιντσών
4

000D.120
6"Ιντσών
5
000D.200
8"Ιντσών