Αποφρακτικά Μηχανήματα Πίεση - Αναρόφηση

 

 

 

ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ

ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΝΕΡΟΥ - ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

ΣΕ ISUZUNM85Eμικτού φορτίου 5,5ton

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 

 • Υποπλαίσιο έδρασης της υπερκατασκευής (ψευτοσασί).
 • Δεξαμενή (βυτίο) κατασκευασμένο από Ναυπηγική λαμαρίνα GRADE A πάχους 8 mm, χωρητικότητας 4.000 λίτρων εκ των οποίων 1.500 λίτρων νερού με αντιπαφλαστικά στο εσωτερικό και 2.500 λίτρων  για λύμα, με ανθρωποθυρίδες για εύκολη πρόσβαση στο εσωτερικό του βυτίου.
 • Πλευρικά ντουλάπια κλειστού τύπου κατασκευασμένα από Ναυπηγική λαμαρίνα GRADE A.
 • Δυναμολήπτης ( Ρ.Τ.Ο.).
 • Πλήρες σύστημα μετάδοσης κίνησης.
 • Βάση τοποθέτησης Αντλίας Αναρρόφησης-Κενού  και Αντλίας Υψηλής Πίεσης Νερού.
 • Ηλεκτρονικό σύστημα ασύρματης ομαλής Εμπλοκής – Απεμπλοκής των Αντλιών και αύξησης στροφών.
 • Αντλία Υψηλής Πίεσης Νερού, εμβολοφόρα τρικύλινδρη με κεραμικά έμβολα και ενισχυμένη κεφαλή, μέγιστη παροχή 50 λίτρων / λεπτό και πίεση 172 bar (Ιταλίας).
 • Ρυθμιστής πίεσης νερού, by-pass χειροκίνητο (Ιταλίας).
 • Βαλβίδα ασφάλειας αντλίας.
 • Ειδικός Αποσβεστήρας Κραδασμών τοποθετημένος επάνω στην αντλία (PRESSURE PULSATION DAMPENER SYSTEM)
 • Σωλήνα υπερπλήρωσης.
 • Βάνα κλεισίματος στο κάτω μέρος- σημείο παροχής.
 • Φίλτρο νερού παροχής.
 • Καρούλι για λάστιχο υδραυλικά κινούμενο με αυτόματο σύστημα τύλιξης τύπου ατέρμονα κοχλία.
 • Λάστιχο απόφραξης διατομής  ½ ’’ ειδικό για απόφραξη μήκους 60 m (Ιταλίας).
 • Πτερυγιοφόρα Αντλία Αναρρόφησης-Κενού απόδοσης 11.000 lit/min, με 92% μέγιστο κενό.
 • Όλες τις επιβαλλόμενες από τους κανονισμούς βαλβίδες ασφαλείας στο σύστημα κενού. Πρωτεύον και δευτερεύον ασφαλιστικό,  φίλτρο αέρος, ελαιοπαγίδα -εξάτμιση καθώς επίσης και  (VACUUM RELIEF PROTECTION AND OVER PRESSURE PROTECTION),  διακόπτες κ.λπ.
 • Δείκτη στάθμης και αισθητήρα χαμηλής στάθμης νερού με ηχητικό σήμα και αυτόματη απενεργοποίηση της αντλίας όταν το νερό στη δεξαμενή βρεθεί στο κατώτερο επιτρεπτό όριο.
 • Πίνακας χειρισμού με πλήρη έλεγχο λειτουργιών και ένδειξη οργάνων στο κενό και στην πίεση.
 • Όλες οι λειτουργίες γίνονται και ασύρματα με τηλεχειρισμό σε απόσταση μεγαλύτερη των  100 μέτρων, όπως :
 • α) Ενεργοποίηση / Εμπλοκή – Απενεργοποίηση / Απεμπλοκή Αντλίας Κενού και Αντλίας Υψηλής Πίεσης Νερού.
 • β)   Αυξομείωση Στροφών Αντλίας Κενού και Αντλίας Υψηλής Πίεσης Νερού.
 • γ)   Ενεργοποίηση – Απενεργοποίηση της Επιστροφής Νερού,
 • δ) Τύλιγμα – Άπλωμα της Καρούλας που φέρει το λάστιχο Απόφραξης.
 • Πλήρη σειρά ακροφυσίων και πιστόλι πλύσης για την πίεση και ειδικών σωλήνων αναρρόφησης, συνδετικά κλειδιά  και άλλων παρελκομένων στο κενό.

 


 

 

 

ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ

ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΝΕΡΟΥ - ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

ΣΕ MANTGA 26.430 μικτού φορτίου 26ton

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 

 • Υποπλαίσιο έδρασης της υπερκατασκευής (ψευτοσασί).
 • Δεξαμενή (βυτίο) κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι πάχους 6 mm, χωρητικότητας 22.000 λίτρων εκ των οποίων 1.000 λίτρων νερού με αντιπαφλαστικά στο εσωτερικό και 21.000 λίτρων  για λύμα, με ανθρωποθυρίδες για εύκολη πρόσβαση στο εσωτερικό του βυτίου.
 • Δυναμολήπτης ( Ρ.Τ.Ο.).
 • Πλήρες σύστημα Υδραυλικής μετάδοσης κίνησης και μετάδοση κίνησης όλων των αντλιών με Υδραυλικομοτέρ.
 • Βάση τοποθέτησης Αντλίας Αναρρόφησης-Κενού,  Αντλίας Υψηλής Πίεσης Νερού.
 • Αντλία Υψηλής Πίεσης Νερού, εμβολοφόρα τρικύλινδρη με κεραμικά έμβολα και ενισχυμένη κεφαλή, μέγιστη παροχή 66 λίτρων / λεπτό και πίεση 140 bar (Ιταλίας).
 • Ρυθμιστής πίεσης νερού, by-pass χειροκίνητο (Ιταλίας).
 • Βαλβίδα ασφάλειας αντλίας.
 • Ειδικός Αποσβεστήρας Κραδασμών τοποθετημένος επάνω στην αντλία υψηλής πίεσης νερού (PRESSURE PULSATION DAMPENER SYSTEM)
 • Σωλήνα υπερπλήρωσης.
 • Βάνα κλεισίματος στο κάτω μέρος- σημείο παροχής.
 • Φίλτρο νερού παροχής.
 • Καρούλια για λάστιχα υψηλής πίεσης νερού ½’’ υδραυλικά κινούμενο με αυτόματο Υραυλικοκίνητο σύστημα τύλιξης τύπου ατέρμονα κοχλία.
 • Το μηχάνημα φέρει αυτόνομο υδραυλικό σύστημα το οποίο αποτελείται από: Δεξαμενή υδραυλικού χωρητικότητας 400 λίτρων - Αντλίες υδραυλικού.
 • Υδραυλικό  χειριστήριο καρουλιού διπλής ενέργειας με ρυθμιστή ταχύτητας.
 • Λάστιχο απόφραξης διατομής  ½’’ ειδικό για απόφραξη μήκους 80 m (Ιταλίας).
 • Αντλία Αναρρόφησης-Κενού τελευταίας τεχνολογίας ΞΗΡΟΥ ΤΥΠΟΥ με περιστροφικούς λοβούς, απόδοσης 20.830 lit/min, με 85% μέγιστο κενό.
 • Όλες τις επιβαλλόμενες από τους κανονισμούς βαλβίδες ασφαλείας στο σύστημα κενού. Πρωτεύον και δευτερεύον ασφαλιστικό,  φίλτρο αέρος, ελαιοπαγίδα -εξάτμιση καθώς επίσης και  (VACUUM RELIEF PROTECTION AND OVER PRESSURE PROTECTION),  διακόπτες κ.λπ.
 • Δείκτη στάθμης και αισθητήρα χαμηλής στάθμης νερού με ηχητικό σήμα και αυτόματη απενεργοποίηση της αντλίας όταν το νερό στη δεξαμενή βρεθεί στο κατώτερο επιτρεπτό όριο.
 • Πίνακας χειρισμού με πλήρη έλεγχο λειτουργιών και ένδειξη οργάνων στο κενό και στην πίεση.
 • Πλήρη σειρά ακροφυσίων και πιστόλι πλύσης για την πίεση.

 


 

 

ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ

ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΝΕΡΟΥ - ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

ΣΕ MERCEDES 814 μικτού φορτίου 7,5ton

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 

 • Υποπλαίσιο έδρασης της υπερκατασκευής (ψευτοσασί).
 • Δεξαμενή (βυτίο) κατασκευασμένο από Ναυπηγική λαμαρίνα GRADE A πάχους 8 mm, χωρητικότητας 5.000 λίτρων εκ των οποίων 3.000 λίτρων νερού με αντιπαφλαστικά στο εσωτερικό και 2.000 λίτρων  για λύμα, με ανθρωποθυρίδες για εύκολη πρόσβαση στο εσωτερικό του βυτίου.
 • Πλευρικά ντουλάπια κλειστού τύπου κατασκευασμένα από Ναυπηγική λαμαρίνα GRADE A.
 • Δυναμολήπτης ( Ρ.Τ.Ο.).
 • Πλήρες σύστημα μετάδοσης κίνησης.
 • Βάση τοποθέτησης Αντλίας Αναρρόφησης-Κενού  και Αντλίας Υψηλής Πίεσης Νερού.
 • Αντλία Υψηλής Πίεσης Νερού, εμβολοφόρα τρικύλινδρη με κεραμικά έμβολα και ενισχυμένη κεφαλή, μέγιστη παροχή 122 λίτρων / λεπτό και πίεση 120 bar (Ιταλίας).
 • Πνευματικός ρυθμιστής πίεσης νερού, - by-pass αεροκίνητο (Ιταλίας).
 • Βαλβίδα ασφάλειας αντλίας.
 • Ειδικός Αποσβεστήρας Κραδασμών τοποθετημένος επάνω στην αντλία (PRESSURE PULSATION DAMPENER SYSTEM)
 • Σωλήνα υπερπλήρωσης.
 • Βάνα κλεισίματος στο κάτω μέρος- σημείο παροχής.
 • Φίλτρο νερού παροχής.
 • Καρούλια για λάστιχα υψηλής πίεσης νερού ½’’ και  ¾’’  υδραυλικά κινούμενα με αυτόματο Υραυλικοκίνητο σύστημα τύλιξης τύπου ατέρμονα κοχλία.
 • Το μηχάνημα φέρει αυτόνομο υδραυλικό σύστημα το οποίο αποτελείται από: Δεξαμενή υδραυλικού χωρητικότητας 150 λίτρων - Αντλία υδραυλικού.
 • Υδραυλικά χειριστήρια καρουλιού διπλής ενέργειας με ρυθμιστή ταχύτητας.
 • Λάστιχο απόφραξης διατομής  ½’’ ειδικό για απόφραξη μήκους 80 m (Ιταλίας).
 • Λάστιχο απόφραξης διατομής  ¾’’  ειδικό για απόφραξη μήκους 80 m (Ιταλίας).
 • Πτερυγιοφόρα Αντλία Αναρρόφησης-Κενού απόδοσης 12.500 lit/min, με 85% μέγιστο κενό.
 • Όλες τις επιβαλλόμενες από τους κανονισμούς βαλβίδες ασφαλείας στο σύστημα κενού. Πρωτεύον και δευτερεύον ασφαλιστικό,  φίλτρο αέρος, ελαιοπαγίδα -εξάτμιση καθώς επίσης και  (VACUUM RELIEF PROTECTION AND OVER PRESSURE PROTECTION),  διακόπτες κ.λπ.
 • Δείκτη στάθμης και αισθητήρα χαμηλής στάθμης νερού με ηχητικό σήμα και αυτόματη απενεργοποίηση της αντλίας όταν το νερό στη δεξαμενή βρεθεί στο κατώτερο επιτρεπτό όριο.
 • Πίνακας χειρισμού με πλήρη έλεγχο λειτουργιών και ένδειξη οργάνων στο κενό και στην πίεση.
 • Πλήρη σειρά ακροφυσίων και πιστόλι πλύσης για την πίεση και ειδικών σωλήνων αναρρόφησης, συνδετικά κλειδιά  και άλλων παρελκομένων στο κενό.

 


 

 

ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ

ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΝΕΡΟΥ - ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

ΣΕ MERCEDES 1831 μικτού φορτίου 18ton

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 

 • Υποπλαίσιο έδρασης της υπερκατασκευής (ψευτοσασί).
 • Δεξαμενή (βυτίο) κατασκευασμένο από Ναυπηγική λαμαρίνα GRADE A πάχους 8 mm, χωρητικότητας 10.000 λίτρων εκ των οποίων 3.000 λίτρων νερού με αντιπαφλαστικά στο εσωτερικό και 7.000 λίτρων  για λύμα, με ανθρωποθυρίδες για εύκολη πρόσβαση στο εσωτερικό του βυτίου.
 • Πλευρικά ντουλάπια κλειστού τύπου κατασκευασμένα από Ναυπηγική λαμαρίνα GRADE A ανοιγοκλειόμενα για την αποθήκευση εργαλείων .
 • Δυναμολήπτης ( Ρ.Τ.Ο.).
 • Πλήρες σύστημα μετάδοσης κίνησης και μετάδοση κίνησης όλων των αντλιών με Αεροσυμπλέκτες.
 • Βάση τοποθέτησης Αντλίας Αναρρόφησης-Κενού  και Αντλίας Υψηλής Πίεσης Νερού και Αντλίας μεταφοράς - Αντλία λάσπης.
 • Αντλία Υψηλής Πίεσης Νερού, εμβολοφόρα τρικύλινδρη με κεραμικά έμβολα και ενισχυμένη κεφαλή, μέγιστη παροχή 150  λίτρων / λεπτό και πίεση 160 bar (Ιταλίας).
 • Ρυθμιστής πίεσης νερού, by-pass αέρος ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ(Ιταλίας).
 • Βαλβίδα ασφάλειας αντλίας.
 • Ειδικός Αποσβεστήρας Κραδασμών τοποθετημένος επάνω στην αντλία υψηλής πίεσης νερού (PRESSURE PULSATION DAMPENER SYSTEM)
 • Σωλήνα υπερπλήρωσης.
 • Βάνα κλεισίματος στο κάτω μέρος- σημείο παροχής.
 • Φίλτρο νερού παροχής.
 • Καρούλι για λάστιχο υψηλής πίεσης νερού ½’’ υδραυλικά κινούμενο με αυτόματο Υραυλικοκίνητο σύστημα τύλιξης τύπου ατέρμονα κοχλία.
 • Το μηχάνημα φέρει αυτόνομο υδραυλικό σύστημα το οποίο αποτελείται από: Δεξαμενή υδραυλικού χωρητικότητας 100 λίτρων - Αντλία υδραυλικού.
 • Υδραυλικό χειριστήριο καρουλιού διπλής ενέργειας με ρυθμιστή ταχύτητας.
 • Λάστιχο απόφραξης διατομής  ½’’ ειδικό για απόφραξη μήκους 60 m (Ιταλίας).
 • Αντλία Αναρρόφησης-Κενού υδραυλικοκίνητη τελευταίας τεχνολογίας ΞΗΡΟΥ ΤΥΠΟΥ με περιστροφικούς λοβούς, απόδοσης 14.750 lit/min, με 85% μέγιστο κενό.
 • Όλες τις επιβαλλόμενες από τους κανονισμούς βαλβίδες ασφαλείας στο σύστημα κενού. Πρωτεύον και δευτερεύον ασφαλιστικό,  φίλτρο αέρος, ελαιοπαγίδα -εξάτμιση καθώς επίσης και  (VACUUM RELIEF PROTECTION AND OVER PRESSURE PROTECTION),  διακόπτες κ.λπ.
 • Δείκτη στάθμης και αισθητήρα χαμηλής στάθμης νερού με ηχητικό σήμα και αυτόματη απενεργοποίηση της αντλίας όταν το νερό στη δεξαμενή βρεθεί στο κατώτερο επιτρεπτό όριο.
 • Πίνακας χειρισμού με πλήρη έλεγχο λειτουργιών και ένδειξη οργάνων στο κενό και στην πίεση.

 


 

 

ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ

ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΝΕΡΟΥ - ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

ΣΕ MERCEDES ATEGO μικτούφορτίου 7,5ton

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 

 • Υποπλαίσιο έδρασης της υπερκατασκευής (ψευτοσασί).
 • Δεξαμενή (βυτίο) κατασκευασμένο από Ναυπηγική λαμαρίνα GRADE A πάχους 8 mm, χωρητικότητας 4.000 λίτρων εκ των οποίων 2.000 λίτρων νερού με αντιπαφλαστικά στο εσωτερικό και 2.000 λίτρων  για λύμα, με ανθρωποθυρίδες για εύκολη πρόσβαση στο εσωτερικό του βυτίου.
 • Πλευρικά ντουλάπια κλειστού τύπου κατασκευασμένα από Ναυπηγική λαμαρίνα GRADE A ανοιγοκλειόμενα για την αποθήκευση εργαλείων με αυτόματο πνευματικό σύστημα (αεροκύλινδρους).
 • Δυναμολήπτης ( Ρ.Τ.Ο.).
 • Πλήρες σύστημα μετάδοσης κίνησης και μετάδοση κίνησης όλων των αντλιών με Αεροσυμπλέκτη στην αντλία Υψηλής Πίεσης και Ηλεκτροσυμπλέκτη στην αντλία Κενού.
 • Βάση τοποθέτησης Αντλίας Αναρρόφησης-Κενού,  Αντλίας Υψηλής Πίεσης Νερού και Αντλίας μεταφοράς - Αντλία λάσπης.
 • Αντλία Υψηλής Πίεσης Νερού, εμβολοφόρα τρικύλινδρη με κεραμικά έμβολα και ενισχυμένη κεφαλή, μέγιστη παροχή 84 λίτρων / λεπτό και πίεση 190 bar (Ιταλίας).
 • Ρυθμιστής πίεσης νερού, by-pass χειροκίνητο (Ιταλίας).
 • Βαλβίδα ασφάλειας αντλίας.
 • Ειδικός Αποσβεστήρας Κραδασμών τοποθετημένος επάνω στην αντλία υψηλής πίεσης νερού (PRESSURE PULSATION DAMPENER SYSTEM)
 • Σωλήνα υπερπλήρωσης.
 • Βάνα κλεισίματος στο κάτω μέρος- σημείο παροχής.
 • Φίλτρο νερού παροχής.
 • Καρούλια για λάστιχα υψηλής πίεσης νερού ½’’ και  ¾’’  υδραυλικά κινούμενα με αυτόματο Υραυλικοκίνητο σύστημα τύλιξης τύπου ατέρμονα κοχλία.
 • Το μηχάνημα φέρει αυτόνομο υδραυλικό σύστημα το οποίο αποτελείται από: Δεξαμενή υδραυλικού χωρητικότητας 100 λίτρων - Αντλία υδραυλικού.
 • Υδραυλικά χειριστήρια καρουλιών διπλής ενέργειας με ρυθμιστή ταχύτητας.
 • Λάστιχο απόφραξης διατομής  ½’’ ειδικό για απόφραξη μήκους 80 m (Ιταλίας).
 • Τύμπανο-καρούλι πλήρωσης νερού , που φέρει πλαστικό σωλήνα πλήρωσης μήκους 50 μέτρων, διαμέτρου 3/4" και περιστρέφεται υδραυλικά με δικό του ανεξάρτητο χειριστήριο διπλής ενέργειας με ρυθμιστή ταχύτητας.
 • Πτερυγιοφόρα  Αντλία Αναρρόφησης-Κενού, απόδοσης 9.000 lit/min, με 92% μέγιστο κενό.
 • Όλες τις επιβαλλόμενες από τους κανονισμούς βαλβίδες ασφαλείας στο σύστημα κενού. Πρωτεύον και δευτερεύον ασφαλιστικό,  φίλτρο αέρος, ελαιοπαγίδα -εξάτμιση καθώς επίσης και  (VACUUM RELIEF PROTECTION AND OVER PRESSURE PROTECTION),  διακόπτες κ.λπ.
 • Αντλία μεταφοράς λυμάτων-Αντλία λάσπης τύπου VL με απόδοσης 460 lit/min, και μέγιστη πίεση 5 Bar, με άκρα μεταλλικά και με μανόμετρα ενδείξεως κενού στην είσοδο και πιέσεως στην έξοδο. (Οι αντλίες VL επιτρέπουν την μεταφορά παχύρευστων κολλώδη  και σκληρών υλικών, όπως πολτοποιημένα ανόργανα υλικά, πηλοειδή και λασπώδη υλικά. Επίσης χάρη στην εναπόθεση και την στιλβωτική επίστρωση των τοιχωμάτων μπορεί να αντλήσει στερεά υλικά με μέγιστο μέγεθος τα 30mm. Λειτουργικό Πεδίο : Για αστική και βιομηχανική χρήση της διαχείρισης αποβλήτων, χαρτιού, κεραμικών υλικών, ακατέργαστων θραυσμάτων γυαλιού, χημικών, πετρελαιοχημικών, βιομηχανία τροφίμων, γεωργία και εφαρμογές γεώτρησης.
 • Δείκτη στάθμης και αισθητήρα χαμηλής στάθμης νερού με ηχητικό σήμα και αυτόματη απενεργοποίηση της αντλίας όταν το νερό στη δεξαμενή βρεθεί στο κατώτερο επιτρεπτό όριο.
 • Πίνακας χειρισμού με πλήρη έλεγχο λειτουργιών και ένδειξη οργάνων στο κενό και στην πίεση.
 • Πλήρη σειρά ακροφυσίων και πιστόλι πλύσης για την πίεση και ειδικών σωλήνων αναρρόφησης, συνδετικά κλειδιά  και άλλων παρελκομένων στο κενό.

 


 

 

ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ

Πετρελαιοκίνητο 50 ίππων με αντλία πίεσης νερού 66 Λίτρα το λεπτό - 140 Bar  και

αντλία αναρρόφησης - κενού JUROPPN33, 3.600 Λίτρα το λεπτό 

σε Mercedes Sprider 3,5 τόνων, μεταξόνιο 3,00 μέτρα

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΕΣΗΣ :

 • Μεταλλική βάση τοποθέτησης συγκροτήματος στο δάπεδο.
 • Μεταλική βάση τοποθέτησης κινητήρα και αντλίας σε αντικραδασμικές βάσεις.
 • Κινητήρας αυτόνομος, DIESEL, 50  ίππων, υδρόψυκτος.
 • Αντλία Υψηλής Πίεσης Νερού, εμβολοφόρα τρικύλινδρη με κεραμικά έμβολα και ανοξείδωτη κεφαλή, μέγιστη παροχή 66 λίτρων / λεπτό και πίεση 140 bar (Ιταλίας).
 • Ρυθμιστής πίεσης νερού (by-pass) χειροκίνητος (Ιταλίας).
 • Βαλβίδα ασφάλειας αντλίας.
 • Η δεξαμενή νερού έχει χωρητικότητα  700 λίτρων και είναι κατασκευασμένη στα μέτρα του οχήματος, από ανοξείδωτη λαμαρίνα με αντιπαφλαστικά στο εσωτερικό τοποθετημένη σε ειδική ανεξάρτητη βάση εντός του οχήματος.
 • Διαθέτει αυτόνομο ηλεκτρικό σύστημα 12 V τροφοδοτούμενο απο το όχημα.
 • Καρούλι για λάστιχο υδραυλικά κινούμενο με αυτόματο σύστημα τύλιξης τύπου ατέρμονα κοχλία.
 • Το μηχάνημα φέρει αυτόνομο πλήρες υδραυλικό σύστημα για την κίνηση του καρουλιού - Δεξαμενή υδραυλικού - Αντλία υδραυλικού.
 • Λάστιχο διατομής ½’’ ειδικό για απόφραξη μήκους 80 m.
 • Υδραυλικό χειριστήριο καρουλιού διπλής ενέργειας με ρυθμιστή ταχύτητας.
 • Δείκτη στάθμης και αισθητήρα χαμηλής στάθμης νερού με ηχητικό σήμα.
 • Σύστημα διακοπής λειτουργίας του κινητήρα όταν η αντλία δεν έχει νερό.
 • Διακόπτης κινδύνου (κόκκινος τύπου μανιταριού) σύμφωνα με τον κανονισμό.
 • Φίλτρο νερού παροχής.
 • Πίνακας χειρισμού με πλήρη έλεγχο λειτουργιών και ένδειξη οργάνων.
 • Πλήρη σειρά ακροφυσίων(τεμάχια 4).

ΣΥΣΤΗΜΑ  ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ:

 • Δεξαμενή λύματος χωρητικότητας 700  λίτρων.
 • Πλήρες ασφαλιστικό σύστημα υπερπίεσης και υποπίεσης στην δεξαμενή.
 • Βάνα διαμέτρου 2 ιντσών στην αναρρόφηση και διαμέτρου 3 ιντσών στην εκκένωση.
 • Δείκτες ένδειξης στάθμης λύματος.
 • Κινηση αντλίας κενού απο τον κινητήρα μέσω ηλεκροσυμπλέκτου.
 • Αντλία Κενού πτερυγιοφόρα με ενσωματωμένη τετράοδη βάνα, αναρρόφησης 3.600 Λίτρα/λεπτό (Ιταλίας).
 • Δευτερεύον ασφαλιστικό με μπάλα και δείκτη συγκέντρωσης νερού.
 • Ελαιοπαγίδα - σιγαστήρας για την μείωση θορύβου λειτουργίας της αντλίας κενού.
 • Ένδειξη Μανόμετρου κενού.

 


 

 

ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ

ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΝΕΡΟΥ - ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

ΣΕ NISSAN CABSTAR μικτούφορτίου 4,5ton

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 

 • Υποπλαίσιο έδρασης της υπερκατασκευής (ψευτοσασί).
 • Δεξαμενή (βυτίο) κατασκευασμένο από Ναυπηγική λαμαρίνα GRADE A πάχους 6 mm, χωρητικότητας 3.000 λίτρων εκ των οποίων 1.000 λίτρων νερού με αντιπαφλαστικά στο εσωτερικό και 2.000 λίτρων  για λύμα, με ανθρωποθυρίδες για εύκολη πρόσβαση στο εσωτερικό του βυτίου.
 • Πλευρικά ντουλάπια κλειστού και ανοικτού τύπου κατασκευασμένα από Ναυπηγική λαμαρίνα GRADE A.
 • Δυναμολήπτης ( Ρ.Τ.Ο.).
 • Πλήρες σύστημα μετάδοσης κίνησης.
 • Βάση τοποθέτησης Αντλίας Αναρρόφησης-Κενού  και Αντλίας Υψηλής Πίεσης Νερού.
 • Αντλία Υψηλής Πίεσης Νερού, εμβολοφόρα τρικύλινδρη με κεραμικά έμβολα και ενισχυμένη κεφαλή, μέγιστη παροχή 30 λίτρων / λεπτό και πίεση 150 bar (Ιταλίας).
 • Ρυθμιστής πίεσης νερού, by-pass χειροκίνητο (Ιταλίας).
 • Βαλβίδα ασφάλειας αντλίας.
 • Σωλήνα υπερπλήρωσης.
 • Βάνα κλεισίματος στο κάτω μέρος- σημείο παροχής.
 • Φίλτρο νερού παροχής.
 • Καρούλι για λάστιχο υψηλής πίεσης νερού με σύστημα τύλιξης τύπου ατέρμονα κοχλία, χειροκίνητο.
 • Λάστιχο απόφραξης διατομής  ⅜’’ ειδικό για απόφραξη μήκους 60 m (Ιταλίας).
 • Πτερυγιοφόρα Αντλία Αναρρόφησης-Κενού απόδοσης 6.500 lit/min, με 92% μέγιστο κενό.
 • Όλες τις επιβαλλόμενες από τους κανονισμούς βαλβίδες ασφαλείας στο σύστημα κενού. Πρωτεύον και δευτερεύον ασφαλιστικό,  φίλτρο αέρος, ελαιοπαγίδα -εξάτμιση καθώς επίσης και  (VACUUM RELIEF PROTECTION AND OVER PRESSURE PROTECTION),  διακόπτες κ.λπ.
 • Δείκτη στάθμης και αισθητήρα χαμηλής στάθμης νερού με ηχητικό σήμα.
 • Πίνακας χειρισμού με πλήρη έλεγχο λειτουργιών και ένδειξη οργάνων στο κενό και στην πίεση.
 • Πλήρη σειρά ακροφυσίων και πιστόλι πλύσης για την πίεση και ειδικών σωλήνων αναρρόφησης, συνδετικά κλειδιά  και άλλων παρελκομένων στο κενό.

 


 

 

ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ

ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΝΕΡΟΥ - ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

ΣΕ MAN 18.363 TG360A μικτού φορτίου 18ton

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 

 • Υποπλαίσιο έδρασης της υπερκατασκευής (ψευτοσασί).
 • Δεξαμενή (βυτίο) κατασκευασμένο από Ναυπηγική λαμαρίνα GRADE A πάχους 8 mm, χωρητικότητας 12.000 λίτρων εκ των οποίων 2.000 λίτρων νερού με αντιπαφλαστικά στο εσωτερικό και 10.000 λίτρων  για λύμα, με ανθρωποθυρίδες για εύκολη πρόσβαση στο εσωτερικό του βυτίου.
 • Πλευρικά ντουλάπια κλειστού τύπου κατασκευασμένα από Ναυπηγική λαμαρίνα GRADE A ανοιγοκλειόμενα για την αποθήκευση εργαλείων με αυτόματο πνευματικό σύστημα (αεροκύλινδρους).
 • Δυναμολήπτης ( Ρ.Τ.Ο.).
 • Πλήρες σύστημα μετάδοσης κίνησης και μετάδοση κίνησης όλων των αντλιών με Αεροσυμπλέκτες.
 • Βάση τοποθέτησης Αντλίας Αναρρόφησης-Κενού  και Αντλίας Υψηλής Πίεσης Νερού και Αντλίας μεταφοράς - Αντλία λάσπης.
 • Αντλία Υψηλής Πίεσης Νερού, εμβολοφόρα τρικύλινδρη με κεραμικά έμβολα και ενισχυμένη κεφαλή, μέγιστη παροχή 152 λίτρων / λεπτό και πίεση 100 bar (Ιταλίας).
 • Ρυθμιστής πίεσης νερού, by-pass χειροκίνητο (Ιταλίας).
 • Βαλβίδα ασφάλειας αντλίας.
 • Ειδικός Αποσβεστήρας Κραδασμών τοποθετημένος επάνω στην αντλία υψηλής πίεσης νερού (PRESSURE PULSATION DAMPENER SYSTEM)
 • Σωλήνα υπερπλήρωσης.
 • Βάνα κλεισίματος στο κάτω μέρος- σημείο παροχής.
 • Φίλτρο νερού παροχής.
 • Καρούλια για λάστιχα υψηλής πίεσης νερού ½’’ και  ¾’’  υδραυλικά κινούμενα με αυτόματο Υραυλικοκίνητο σύστημα τύλιξης τύπου ατέρμονα κοχλία.
 • Το μηχάνημα φέρει αυτόνομο υδραυλικό σύστημα το οποίο αποτελείται από: Δεξαμενή υδραυλικού χωρητικότητας 150 λίτρων - Αντλία υδραυλικού.
 • Υδραυλικά χειριστήρια καρουλιών διπλής ενέργειας με ρυθμιστή ταχύτητας.
 • Λάστιχο απόφραξης διατομής  ½’’ ειδικό για απόφραξη μήκους 100 m (Ιταλίας).
 • Λάστιχο απόφραξης διατομής  ¾’’  ειδικό για απόφραξη μήκους 80 m (Ιταλίας).
 • Αντλία Αναρρόφησης-Κενού τελευταίας τεχνολογίας ΞΗΡΟΥ ΤΥΠΟΥ με περιστροφικούς λοβούς, απόδοσης 20.830 lit/min, με 85% μέγιστο κενό.
 • Όλες τις επιβαλλόμενες από τους κανονισμούς βαλβίδες ασφαλείας στο σύστημα κενού. Πρωτεύον και δευτερεύον ασφαλιστικό,  φίλτρο αέρος, ελαιοπαγίδα -εξάτμιση καθώς επίσης και  (VACUUM RELIEF PROTECTION AND OVER PRESSURE PROTECTION),  διακόπτες κ.λπ.
 • Αντλία μεταφοράς λυμάτων-Αντλία λάσπης τύπου VL με απόδοσης 460 lit/min, και μέγιστη πίεση 5 Bar, με άκρα μεταλλικά και με μανόμετρα ενδείξεως κενού στην είσοδο και πιέσεως στην έξοδο. (Οι αντλίες VL επιτρέπουν την μεταφορά παχύρευστων κολλώδη  και σκληρών υλικών, όπως πολτοποιημένα ανόργανα υλικά, πηλοειδή και λασπώδη υλικά. Επίσης χάρη στην εναπόθεση και την στιλβωτική επίστρωση των τοιχωμάτων μπορεί να αντλήσει στερεά υλικά με μέγιστο μέγεθος τα 30mm. Λειτουργικό Πεδίο : Για αστική και βιομηχανική χρήση της διαχείρισης αποβλήτων, χαρτιού, κεραμικών υλικών, ακατέργαστων θραυσμάτων γυαλιού, χημικών, πετρελαιοχημικών, βιομηχανία τροφίμων, γεωργία και εφαρμογές γεώτρησης.
 • Δείκτη στάθμης και αισθητήρα χαμηλής στάθμης νερού με ηχητικό σήμα και αυτόματη απενεργοποίηση της αντλίας όταν το νερό στη δεξαμενή βρεθεί στο κατώτερο επιτρεπτό όριο.
 • Πίνακας χειρισμού με πλήρη έλεγχο λειτουργιών και ένδειξη οργάνων στο κενό και στην πίεση.
 • Πλήρη σειρά ακροφυσίων και πιστόλι πλύσης για την πίεση και ειδικών σωλήνων αναρρόφησης, συνδετικά κλειδιά  και άλλων παρελκομένων στο κενό.