Βοθροφόρα

 

 

ΒΥΤΙΟ ΛΥΜΑΤΩΝ - ΒΟΘΡΟΦΟΡΟ

ΚΕΝΟΥ - ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

ΣΕ MANTGA26.460 μικτού φορτίου 26ton

 

 • Υποπλαίσιο έδρασης της υπερκατασκευής (ψευτοσασί).
 • Δεξαμενή (βυτίο) κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι πάχους 6 mm, χωρητικότητας 21.000 λίτρων λύμα, με ανθρωποθυρίδες για εύκολη πρόσβαση στο εσωτερικό του βυτίου.
 • Δυναμολήπτης ( Ρ.Τ.Ο.).
 • Πλήρες Υδραυλικοκίνητο σύστημα μετάδοσης κίνησης και μετάδοση κίνησης της αντλίας.
 • Βάση τοποθέτησης Αντλίας Αναρρόφησης-Κενού.
 • Το μηχάνημα φέρει αυτόνομο υδραυλικό σύστημα το οποίο αποτελείται από: Δεξαμενή υδραυλικού χωρητικότητας 300 λίτρων - Αντλία υδραυλικού.
 • Αντλία Αναρρόφησης-Κενού τελευταίας τεχνολογίας ΞΗΡΟΥ ΤΥΠΟΥ με περιστροφικούς λοβούς, απόδοσης 20.830 lit/min, με 85% μέγιστο κενό.
 • Όλες τις επιβαλλόμενες από τους κανονισμούς βαλβίδες ασφαλείας στο σύστημα κενού. Πρωτεύον και δευτερεύον ασφαλιστικό,  φίλτρο αέρος, ελαιοπαγίδα -εξάτμιση καθώς επίσης και  (VACUUM RELIEF PROTECTION AND OVER PRESSURE PROTECTION),  διακόπτες κ.λπ.
 • Δείκτη στάθμης λύματος.
 • Πίνακας χειρισμού με πλήρη έλεγχο λειτουργιών και ένδειξη οργάνων στο κενό και στην πίεση.
 • Πλήρη σειρά ειδικών σωλήνων αναρρόφησης, συνδετικά κλειδιά  και άλλων παρελκομένων στο κενό.

 

 

ΒΥΤΙΟ ΛΥΜΑΤΩΝ - ΒΟΘΡΟΦΟΡΟ

ΚΕΝΟΥ - ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

ΣΕ VOLVOFH12 420 μικτού φορτίου 18ton

 

 • Υποπλαίσιο έδρασης της υπερκατασκευής (ψευτοσασί).
 • Δεξαμενή (βυτίο) κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι πάχους 6 mm, χωρητικότητας 15.000 λίτρων λύμα, με ανθρωποθυρίδες για εύκολη πρόσβαση στο εσωτερικό του βυτίου.
 • Δυναμολήπτης ( Ρ.Τ.Ο.).
 • Πλήρες Υδραυλικοκίνητο σύστημα μετάδοσης κίνησης και μετάδοση κίνησης της αντλίας.
 • Βάση τοποθέτησης Αντλίας Αναρρόφησης-Κενού.
 • Το μηχάνημα φέρει αυτόνομο υδραυλικό σύστημα το οποίο αποτελείται από: Δεξαμενή υδραυλικού χωρητικότητας 300 λίτρων - Αντλία υδραυλικού.
 • Αντλία Αναρρόφησης-Κενού τελευταίας τεχνολογίας ΞΗΡΟΥ ΤΥΠΟΥ με περιστροφικούς λοβούς, απόδοσης 20.830 lit/min, με 85% μέγιστο κενό.
 • Όλες τις επιβαλλόμενες από τους κανονισμούς βαλβίδες ασφαλείας στο σύστημα κενού. Πρωτεύον και δευτερεύον ασφαλιστικό,  φίλτρο αέρος, ελαιοπαγίδα -εξάτμιση καθώς επίσης και  (VACUUM RELIEF PROTECTION AND OVER PRESSURE PROTECTION),  διακόπτες κ.λπ.
 • Δείκτη στάθμης λύματος.
 • Πίνακας χειρισμού με πλήρη έλεγχο λειτουργιών και ένδειξη οργάνων στο κενό και στην πίεση.
 • Πλήρη σειρά ειδικών σωλήνων αναρρόφησης, συνδετικά κλειδιά  και άλλων παρελκομένων στο κενό.